Ploegen plus – Doelgroepen, middelen en media

In de reeks Ploegen plus gaat het over het maken van een arbeidsmarktstrategie en het organiseren en inrichten van arbeidsmarktcommunicatie, zoals beschreven in het boek Ploegen, zaaien en binnenhalen; een praktische gids voor arbeidsmarktcommunicatie en personeelswerving. Dit boek is in 2009 verschenen en meer informatie erover kun je hier vinden.

De eerste zeven delen gingen vooral over het proces: hoe pak je een benadering van de arbeidsmarkt nou aan? Welke omstandigheden spelen een rol? Hoe kom je aan informatie? Hoe kom je tot een positionering en propositie? Met wie kun of moet je samenwerken en op welke manier? Hoe richt je je backoffice in? Kortom, het wat. Een samenvatting van de verschenen bijdragen is als whitepaper te downloaden.

De komende tijd gaat over een drietal meer inhoudelijke onderwerpen, te weten: doelgroepen, middelen en media. Want naast het proces – een goed inzicht in je wervingsvraag, je uitgangspositie op de arbeidsmarkt en de wijze waarop je e.e.a. vormgeeft en organiseert – is de vraag “Voor wie en waarmee” de andere pijler waarop een succesvolle strategie rust. Kies je de verkeerde doelgroep, de verkeerde media of slecht passende middelen, dan leidt je campagne tot niets.

Doelgroepen

Je doelgroepen vormen het uitgangspunt voor je acties. Daarbij maken we onderscheid tussen wervingsdoelgroepen en communicatiedoelgroepen. Je wervingsdoelgroepen zijn alle medewerkers die je zoekt: van portier tot algemeen directeur. De communicatiedoelgroepen zijn degenen op wie je je communicatie expliciet gaat richten. Als je hebt vastgesteld wie je communicatiedoelgroepen zijn en wat hun belangrijkste kenmerken zijn, kun je daar je strategie op baseren.

Middelen

Voordat je een keuze maakt voor middelen, is het goed om je af te vragen wat je er mee wilt bereiken. Gaat het er vooral om om je organisatie goed op de kaart te zetten, te profileren? Of gaat het vooral om goed te werven? De reden voor dit onderscheid ligt erin dat voor de verschillende doelen (werken aan je imago of concreet werven van medewerkers) en verschillende doelgroepen ook verschillende middelen ingezet kunnen of moeten worden. Wat werkt voor een imagocampagne, werkt lang niet altijd voor werving en andersom. En wat werkt voor de ene doelgroep, slaat voor een andere soms nergens op.

Media

Weinig onderwerpen hebben de afgelopen jaren een heftiger ontwikkeling doorgemaakt dan de media. Niet alleen heeft dit ons venster op de wereld vergroot, ook zijn de mogelijkheden om transacties uit te voeren uitgebreid. De hoeveelheid media is sterk gegroeid: een enorme hoeveelheid bladen en tijdschriften, radio, televisie, bioscoop, reclame op alle mogelijke plaatsen binnen- en buitenshuis, om nog maar te zwijgen van internet… Dagelijks storten zij een grote hoeveelheid informatie over ons uit.

In een aantal bijdragen ga ik op deze onderwerpen in. Samen met de eerste delen heb je dan een startpunt voor het maken van een strategie voor de arbeidsmarkt.