Ploegen plus – Media en hoe de weg vinden

De hoeveelheid media is de laatste jaren enorm gegroeid: grote hoeveelheid bladen en tijdschriften, radio, televisie, bioscoop, reclame op alle mogelijke plaatsen binnen- en buitenshuis, internet… Dagelijks storten zij een grote hoeveelheid informatie over ons uit. En een relevante vraag die daardoor wordt opgeroepen is: neemt iedereen al die informatie nog wel tot zich? Het antwoord daarop is simpel: nee. Hoefde je vroeger maar uit een beperkt aantal media te kiezen en je boodschap uit te sturen in de wetenschap dat hij je doelgroep wel zou bereiken, in de huidige mediawereld gaat het vooral om aandacht trekken, weten waar mensen zich bevinden. Mensen kiezen zelf veel meer wat ze wel en niet willen weten en voor je personeelswerving betekent dat dat je mediamix (het geheel aan middelen dat je voor je werving inzet) complexer wordt.

Er is dus alle reden om over de inzet van je media goed na te denken. Want je boodschap kan nog zo goed zijn, als je hem niet onder de aandacht van je doelgroep weet te brengen, is je communicatie mislukt. Maar waar hebben we het tegenwoordig eigenlijk over?

Mediatypen

Mediatypen zijn dragers van boodschappen die een aantal belangrijke kenmerken gemeen hebben met elkaar, bijvoorbeeld dat het ‘gedrukt’ is op papier, dat het bij mensen thuis komt of dat je er in de openbare ruimte mee te maken krijgt. Mediatypen zijn bijvoorbeeld: print, online en mobiele communicatie, out-of-homemedia of radio en televisie.

Print

Nog altijd verschijnen er erg veel media in printvorm. In arbeidsmarktcommunicatie en personeelswerving spelen zij dan ook nog steeds een belangrijke rol, al wordt hun positie binnen de mediamix wel anders. En er loopt een duidelijke leeftijdsgrens door het gebruik van print als zoekmedium voor vacatures of oriëntatie op een werkgever; jongere generaties maken duidelijk veel minder gebruik van bijvoorbeeld de traditionele dagbladen dan oudere. Daar kun je soms je voordeel mee doen.

De dagelijkse gratis kranten worden weer wél gelezen door jonge mensen; en door praktisch iedereen die met de trein reist. En verder kun je gebruik maken van tijdschriften of specifieke arbeidsmarktmedia.

Online en mobiele media

Internet en online toepassingen gaan een steeds grotere rol spelen in arbeidsmarktcommunicatie en personeelswerving. Dat kan gebeuren via eigen sites, vacaturesites, nichesites of doelgroepsites. Maar er is tegenwoordig geen krant of tijdschrift meer zonder verschijning op internet. En omdat mensen sowieso meer en meer op dat internet te vinden zijn én omdat het het inmiddels het meestgebruikte medium is voor de oriëntatie op banen, krijgen online toepassingen meer en meer een hoofdrol. Naast traditioneel als ‘zoekmedium’ (het woord ‘vacature’ is één van de meest ingetypte zoekwoorden) neemt ook de rol van sociale netwerken steeds meer toe.

Online en mobiele toepassingen hebben – onder invloed van de opkomst van smartphones – de neiging om steeds meer naar elkaar toe te groeien. Van de ‘oude’ mobiele techniek zijn nog wel een aantal mogelijkheden overgebleven: via SMS kunnen boodschappen verstuurd worden, bijvoorbeeld vacatures. Je kunt mensen alert maken op een actie of event. Met behulp van Bluetooth of infrarood kun je een boodschap op een bepaalde plek uitzenden, bijvoorbeeld bij een beurs of in de buurt van je bedrijf. Maar het kan ook via Twitter (op PC én telefoon). Zo zie je bij online en mobiele toepassingen dat ‘middel’ en ‘medium’ steeds meer één worden en dat bovendien de inhoud (‘content’) steeds meer met het middel zelf convergeert. En ‘Web 2.0’, de stormachtige opkomst van interactief internet, heeft daar nog een ontwikkeling én een vraag aan toegevoegd: wie is de baas over de informatie? Iedereen kan zijn of haar boodschap kwijt op het web of reageren. Dat vraagt als ‘afzender’ om transparantie.

Out-of-home

‘Out of home’ is een soort verzamelnaam voor allerlei soorten publiciteit die mensen tegenkomen in openbare ruimtes. Je kunt daarbij denken aan stations, langs snelwegen, in winkels, toiletten of in cafe’s. Je kunt het aantreffen in de vorm van steigerreclame, billboards, abri’s bij bus- en tramhaltes, ansichtkaarten, bierviltjes of bijvoorbeeld als reclame achter vliegtuigjes. Je bereikt er een grote groep mee; om diezelfde reden is er bij out of home-reclame vaak ook sprake van een flinke waste. Als één van de onderdelen van je communicatie is het een effectieve aanvulling; het is echter niet goedkoop.

Radio en televisie

Dit zijn de ‘traditionele’ massamedia; groot bereik, geschikt om je boodschap onder een breed publiek te verspreiden. Wel zijn er verschillen in effect. Radio is een middel dat je vooral goed kunt inzetten om mensen tot actie aan te zetten: een beurs bezoeken, je website bekijken of iets anders ‘doen’. Televisie is daarnaast in staat om – vanwege de koppeling met beelden – een bredere boodschap over te brengen en emotie te communiceren. Een nadeel is dat er zoveel reclame op televisie is, dat mensen er zeer selectief mee zijn. Reclamemomenten zijn vaak koffie- of toiletpauzes… Om die reden is het verstandig om er geen al te hooggespannen verwachtingen van te hebben. Maar televisie verdient zijn plek in de mediamix zeker nog steeds.

Kiezen

Hoe kun je nu kiezen? Daarvoor spelen een aantal vragen een rol en ze zullen uiteindelijk hun beslag vinden in een mediaplan. Daarover gaat de volgende bijdrage.