Van theorie naar praktijk – een Banendag

Als gevolg van een reorganisatie had de gemeente Rijswijk een flink aantal vacatures. Om deze vacatures in relatief korte tijd te kunnen vervullen, was een opvallende actie nodig. De keuze viel op een Banendag. Het was van meet af aan duidelijk dat het concept van deze dag moest aansluiten bij de trend tot de inzet van ‘pull-strategieën’ en duidelijk maken ‘what’s in it for me’. Er moest voor de bezoekers iets te halen zijn: als het al geen directe baan was, dan op z’n minst meer inzicht in kansen en (toekomstige) mogelijkheden, bij de gemeente óf elders. Bezoekers konden tijdens de Banendag daarom – vrijblijvend – een loopbaangesprek voeren. Dat zou de insteek worden.

Maar de dag had ook een ‘kapstok’ nodig.

Kernboodschap

In een bijeenkomst werd de kernboodschap geformuleerd voor de verschillende doelgroepen van de gemeente, de rode draad voor alle in te zetten middelen. Zo’n boodschap helpt om consistent te zijn in woord, beeld en gedrag, en maakt het mogelijk om te communiceren vanuit de beleving van de kandidaten. Want vertellen over jezelf is natuurlijk prima, maar maar je moet ook de brug slaan naar degene met wie je communiceert. Voor Rijswijk kwam de boodschap neer op de ruimte die er is om zichtbaar werk af te leveren. De lijnen zijn kort, de cultuur is open. Bovendien is Rijswijk als één van de weinige gemeenten de afgelopen jaren niet gefuseerd met andere gemeenten (zoals veel concurrenten in de regio wel). Voor medewerkers betekent dit de gelegenheid om hun werk op een zichtbare manier te doen, met eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dat geldt niet alleen voor de organisatie intern, maar ook voor de buitenwereld: weinig organisaties zitten zo dicht op hun ‘klanten’ als een gemeente en van weinig organisaties is zo direct zichtbaar wat zij doen. De kapstok werd dan ook: Laat je zien in Rijswijk.

Communicatie

Een belangrijk onderdeel van de Banendagcampagne was de actie- en recruitmentsite www.laatjezieninrijswijk.nl. De site bevatte informatie over de gemeente en de banen, mensen konden zich via de site aanmelden voor een loopbaangesprek en vanzelfsprekend stonden vanaf het begin de vacatures erop en kon iedereen via de site solliciteren. De Banendag is verder ondersteund met een breed media-offensief: via posters, advertenties, billboards, banieren en een Adwords-campagne was het in de regio duidelijk dat de gemeente interessante aanbiedingen had! Daarnaast is door radio- en kranteninterviews en persberichten veel free publicity gegenereerd.

Resultaat

De website is gedurende de aanloop naar de Banendag bijna 10.000 maal bezocht; anderhalve week voor de Banendag was de maximale capaciteit (130) voor de loopbaangesprekken bereikt; en nog voor de dag plaatsvond, hadden 600 mensen gesolliciteerd. In totaal hebben bijna 1200 mensen op 6 september het stadhuis bezocht. En van de openstaande vacatures is 80% vervuld.

In maart 2009 wijdde Match! – het online magazine van Gemeentebanen.nl – een artikel aan de Banendag.