Inspiraties – Small is the new big

Lezers van dit blog (kunnen) weten dat ik over het algemeen een blije lezer ben van de teksten van Seth Godin, op een enkele uitzondering na. Zijn observaties over marketing en business zijn vaak verfrissend (en soms ook niet). Veel van zijn ideeën kun je nalezen op verschillende blogs, zoals Seth’s Blog of Squidoo. Boeken als The Purple Cow en All Marketers are Liars zijn bij de meeste mensen wel bekend. Small is the New Big is wat minder bekend; het is een verzameling blogposts, columns en e-books. Allemaal handzaam op alfabet, van ‘AAA Auto Parts’ tot ‘Zebra Cake, Famous’. Motief: ‘You’re smarter than they think’!

In de titelbijdrage gaat het over de verschuiving van groot naar klein. Groot betekent: macht, winst, groei, controle; voor beginnende bedrijfjes was dat altijd het doel, zo snel mogelijk groeien. Maar klein loopt in: meer contact met klanten en andere doelgroepen, snellere beslissingen, flexibiliteit om het businessmodel te veranderen als de omstandigheden daarom vragen. “Big companies are big companies because they’re very good at doing yesterday’s business”. Small is the new big.

Sommige bijdragen zijn kort, plat en voor de hand liggend – “A mission statement that says everything says nothing”. Maar sommige nodigen uit tot verder nadenken. Zoals de bijdrage ‘Clinging to your job title?’ Veel mensen ontlenen zekerheid aan het feit dat ze een baan hebben met een duidelijke titel en een uitgebreide beschrijving. Maar voor organisaties is dat helemaal niet zo slim: “Organizations that provide their employees with carefully worded job descriptions are giving them permission to ignore excellent business opportunities and, in doing so, are losing out every day.” Bijna profetische woorden in 2006, nu in 2010 de informatie rijkelijk beschikbaar is, snelheid, wendbaarheid en aanpassingsvermogen de belangrijkste succesfactoren zijn en zeker de jongere generaties er al helemaal niet van houden om op iets te worden vastgepind. In 1998 zeiden we al: LIFEM en SNIFO zijn uit. Weg met ‘Life Time Employment’ en ‘Staat Niet In Functie Omschrijving’. Sommige dingen hebben veel tijd nodig.

In de bijdrage ‘Walls, cliffs, and bricks’ gaat het over processen: elke keer als je een klant, student, medewerker of wie ook in een proces betrekt (en recruitment is zeker zo’n proces), ontstaan er afhaakmomenten. In elk proces is wel een ‘muur’ aan te wijzen, de stap die meer dan welke andere ook, tot het afhaken leidt, omdat het te moeilijk is, te veel tijd vraagt, te weinig teruggeeft of om wat voor reden dan ook tot stoppen leidt. Gut, dat lijkt wel op wat sommige recruitmentsystemen doen. Als iedere stap echter de kans op een voordelig eindresultaat vergroot en niet al te moeilijk is, zullen mensen het eerder tot het einde volhouden.

Maar kort of lang, serieus of niet, vernieuwend of open deur, de boodschap die uit alle bijdragen oprijst, kan worden samengevat in vijf thema’s:

  1. Small is the new big because big has gone from a huge advantage to a liability.
  2. Authentic stories spread fast and last, but lies get exposed faster than ever.
  3. The ability to change fast is the single best assest for any person or organization.
  4. Respect is the secret to success.
  5. It’s easier than ever to become remarkable. There’s no excuse for sticking with mediocrity.

Lessen voor personeelswervers

Laten we maar eens beginnen met klein te denken. Doelgroepen zijn versnipperd, mensen zijn vooral op zoek naar hun eigen persoonlijke zingeving en het gebruik van media is alle kanten opgespat. De behoefte aan authenticiteit is groot. Hoe kun je dit soort inzichten vertalen? Ten eerste: grote imagocampagnes zijn uit. Echt uit. Er is geen globale boodschap die voor al je potentiële medewerkers zinvol is. Wat er wel is, is de eigenheid van je organisatie, waar mensen al dan niet in of bij passen. De speurtocht naar de koppeling van deze organisatie-identiteit met de doelstellingen en ambities van je doelgroep moet je doelstelling zijn als je een arbeidsmarktstrategie maakt.

Als je daar dan toch mee bezig bent: kijk ook eens kritisch naar je functiebeschrijvingen. Staat daar in wat mensen moeten doen of staat er in wat ze voor elkaar moeten krijgen, hun doelstellingen? Het laatste is een stuk uitnodigender en uitdagender dan het eerste. Het leidt tot kansen pakken, in plaats van doen wat je moet doen. En als je niets kunt of wilt veranderen aan dit feit, omdat je bij een organisatie werkt die zekerheid ontleent aan tot op de millimeter uitgeduide beschrijvingen van taken, overweeg dan op z’n minst om het niet op die manier naar buiten te brengen.

En last but not least: geef je degenen die je wilt aanspreken de gelegenheid om met je in contact te komen? Dat hoeft heus niet door uitgebreid pagina’s te gaan inrichten op Hyves of Facebook; soms kan het al zo eenvoudig zijn als het vermelden van een naam, e-mailadres en telefoonnummer bij je vacature – in plaats van ‘backofficep-o@xxx’ of ‘recruitment@xxx’. Zo laat je zien dat je organisatie uit mensen bestaat en dat die mensen toegankelijk zijn.

Small is the new big is een bak vol ideeën, waarvan een aantal een hoog ‘dûh’-gehalte heeft en sommige echte pareltjes zijn. Het kost weinig moeite om die er uit te vissen!

2 gedachten over “Inspiraties – Small is the new big”

  1. I couldn´t agree more, small is the new big!

    Door klein te zijn kun je oprechte interesse hebben in mensen, organisaties en de mens achter de organisatie.

    Floor (1.58 m klein)

Reacties zijn gesloten.