Hoe zit dat nou met vrouwen?

Uit onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat vrouwen gemiddeld 30% minder salaris verdienen dan mannen. Ze werken wel meer dan twintig jaar geleden, maar bevinden zich vooral in sectoren waar de salarissen relatief laag liggen en zijn nog niet doorgedrongen tot de functies met macht en status.

What’s new, zou je zeggen. Wel, wat nieuw is, is dat dat in Japan tegenwoordig niet meer het geval is; daar verdienen (jonge) vrouwen intussen juist méér dan mannen. Hoe zou dat komen?

Nou moeten we ten eerste dat ‘meer verdienen’ niet overdrijven; het gaat om een gemiddeld verschil van 27 euro per maand. Voorlopig is dat nog iets anders dan – pak ‘m beet – het gemiddelde salarisverschil tussen knappe en lelijke mannen, dat bijna 300 euro per maand bedraagt. Bovendien komt het niet omdat het salaris van vrouwen is gestegen, maar omdat het salaris van mannen is gedaald. Maar wat interessant is, is een andere omstandigheid die door de Japanse economen wordt gezien als één van de redenen van de omslag: de voorgangsters van deze jonge vrouwen zijn nu in de veertig en bekleden intussen posities met invloed.

Kijk, daar kunnen we wat mee. Des te erger dus dat we – officieel sinds vandaag van start – zitten opgescheept met een kabinet van (oude) mannen. En we zullen toch echt moeten ophouden met het bezuinigen op de kinderopvang, want gebrek aan voldoende opvang jaagt vrouwen weer terug naar huis. Maar met een beetje geluk gelden hier in Nederland straks dezelfde omstandigheden als nu in Japan: vrouwen werken in groeisectoren, mannen in krimpsectoren; vrouwen beginnen lang-zaam-aan hun weg te vinden naar de managementfuncties; en we vinden het gewoon echt niet meer kunnen dat vrouwen – ook in dezelfde posities als mannen – minder verdienen.

Daar kan geen vacaturebank voor hoog opgeleide vrouwen tegenop.