Sociale media in recruitment – here to stay

Vorige week vroeg ik jullie of sociale media in recruitment een belangrijke rol spelen of zullen gaan spelen in recruitment of dat dergelijke media daar niet geschikt voor zijn. Van de 66 stemmers zeggen 55 dat sociale media nu al heel belangrijk zijn en negen denken dat dat in de toekomst zeker het geval zal zijn (twee denken dat het nooit wat gaat worden).

Zelfs als ik in overweging neem dat er sprake was van een flinke bias vanwege het activatiemedium – Twitter – is er nog steeds een overweldigende meerderheid vóór de stelling dat sociale media er zijn om niet meer weg te gaan. In recruitment, that is. Maar ja, ik wil er toch een paar kanttekeningen bij plaatsen.

De stelling was ingegeven door het resultaat van het laatste NOA-onderzoek, waarin werd geconcludeerd dat slechts 7% van de werkzoekenden zich op werkgevers of banen oriënteert via dergelijk media. Ongeveer tweederde kijkt vooral rond op vacaturesites en de websites van bedrijven en organisaties.

Beperkt

Nou denk ik dat het NOA de boel wat te beperkt heeft gedefinieerd. Als we ervan uitgaan dat het totale vak van arbeidsmarktcommunicatie tegenwoordig bestaat uit employer branding, job branding, relaties onderhouden en vacatures vervullen, dan valt de zinvolle inzet van sociale media vooral in de derde activiteit. Waar het NOA naar vroeg, gaat vooral over de vierde activiteit. Werkzoekenden kijken over het algemeen in twee stappen: is er ergens een leuke baan voor mij en is dat een werkgever waar ik wel wil werken? Een beetje zoals je ook boodschappen doet; ik zoek iets en in welke etalage ligt wat leuks?

Als we dit hele proces willen uitbreiden door ook te werken aan het onderhouden van relaties via sociale media, is daar één belangrijke voorwaarde aan verbonden: dat degene tegen wie gepraat wordt, ook iets terugzegt. En daar gaat het momenteel nog niet goed. Vergelijk het met de telefoon: mensen bellen een bedrijf. Dan krijgen ze doorgaans antwoord (uitzonderingen daargelaten). Zolang dat het geval is, zullen mensen de telefoon blijven gebruiken. Zodra organisaties sociale media gaan zien als een communicatiekanaal, zullen ze meer en meer gemeengoed worden. En als dat op grote schaal gebeurt, zullen de sociale media hun rol kunnen opeisen als middel voor employer en job branding én in het proces van vacatures vervullen.

Iedere communicatie staat of valt met de vraag of het van twee kanten komt. Mijn antwoord op de vraag of sociale media belangrijk zijn in recruitment en de oriëntatie op banen en werkgevers, is dan ook antwoord 1: nu nog niet, maar het gaat in de toekomst echt wel gebeuren. En voor wie wil: de poll kan nog steeds worden ingevuld.