De maffe arbeidsmarkt

Uit het nieuws van de laatste tijd blijkt dat het de goede kant op gaat met de arbeidsmarkt: het vacatureaanbod in 2010 is  gestegen, de uitzendmarkt trekt weer aan en de markt voor ZZP’ers zit weer in de lift. Als de flexibele arbeid toeneemt, volgt de rest meestal met een half tot één jaar.

Of er in dit jaar al daadwerkelijk sprake zal zijn van verkrapping of dat het nog wel meevalt, kunnen we ons afvragen. Alle tekenen lijken er wel op te wijzen dat het de goede kant op gaat, maar of de bomen weer tot in de hemel zullen groeien… De werkloosheid in Europa wil ook nog niet echt afnemen, met een toch wel schokkende 20% in Spanje. En er zijn nog wel meer zaken die nog niet echt lekker lopen.

Uit het Vacatureonderzoek van het UWV blijkt bijvoorbeeld dat de opleving niet echt terechtkomt bij degenen die dat het beste kunnen gebruiken. Lager opgeleiden bijvoorbeeld, waarvan het UWV vaststelt “dat ongeveer de helft van de werkzoekenden laagopgeleid is, terwijl deze groep minder dan een kwart van de vacatures vervult”. Bovendien gaan veel nieuwe verworvenheden – zoals flexibel werken – aan hen voorbij en zijn er sectoren waar ze het lef hebben om nog stukloon te betalen.

Kloof

We kunnen blij zijn dat de economie blijkbaar weer wat fut krijgt, maar ik vraag me wel af of de crisis de afgelopen jaren niet een verandering heeft gemaskeerd die straks duidelijk gaat worden: een kloof tussen degenen die prima voor zichzelf kunnen zorgen – goede opleiding, de juiste competenties, in het bezit van een goed netwerk – en degenen die dat nu eenmaal wat minder bezitten. Een verandering die in het geweld van de crisis, onder de verhullende deken van de deeltijd-ww en gedragen door de flexibele schil nog onopgemerkt is gebleven, maar die door een aantrekkende arbeidsmarkt manifest kan worden. Wie kan meekomen en wie niet. Wie wordt met gouden ketenen gebonden en wie moet genoegen nemen met een tweederangsplek. Iets om alert op te zijn, lijkt me.

3 Replies to “De maffe arbeidsmarkt”

  1. Van het UWV wordt veel verwacht. Denk zelf dat we dat minder moeten doen. Vaardigheden zijn belangrijk, maar welke vaardigheden? Is er een checklist: hoe wordt ik ”arbeidsmarkt-klaar”? Bovendien ga ik er van uit dat werkzoekenden zelfstandig genoeg zijn om hun weg te vinden naar werk. Als ik dat niet zou doen en alle hoop zou afhangen van arbeidsbemiddelaars, dan denk ik dat we nog wat noodweer krijgen. Op naar praktische oplossingen. Wie denkt mee? Wat moet er in de checklist zoal staan?

  2. Mij lijkt het inderdaad ook zinvol om hier de aandacht op te houden. Maar het is natuurlijk makkelijker om een kleine groep te helpen (de zelfredzamen) dan de grote groep (onderkant vd arbeidsmarkt). Enige concrete voorstellen? Aandacht is mooi maar niet voldoende. En is de hulp altijd wel effectief. Vragen waar ik me druk om maak!

    1. Terecht dat je je druk maakt. Om jezelf te redden op de arbeidsmarkt van de toekomst heb je meer aan vaardigheden dan aan kennis; voor zover ik kan zien zijn veel inspanningen daar ook wel op gericht. Maar je kunt je afvragen of de al te ruige bezuinigingen bij het UWV in dit licht handig zijn. Ik zou denken dat het al te ver doorgevoerde marktdenken niet altijd tot de beste oplossingen en resultaten leidt.