Personeelswerving op twee sporen

Hoe willen mensen zich tegenwoordig bij voorkeur oriënteren, op vakanties, nieuwe smartphones of televisies en… op banen en werkgevers? Een algemene trend is dat mensen enerzijds verwachten om veel zaken digitaal te kunnen afhandelen en anderzijds hoge prijs stellen op menselijk contact.

En daar kunnen ze – gezien ook de commotie om de gebrekkige service bij klantenservices – nogal hoge eisen aan stellen. Bij recruitment werkt dat net zo, misschien nog wel meer. Wat leidt tot de vraag: hoe kun je zoiets op een goede en leuke manier in de praktijk brengen? Hoe kun je de twee sporen van de digitale en menselijke wereld zo goed mogelijk verenigen?

Om te beginnen zijn er al een paar eenvoudige ingrepen die direct effect sorteren.

  • Wees op je website zo volledig mogelijk over je organisatie, doelen, visie, (soort) banen, arbeidsvoorwaarden; eigenlijk over alles wat mensen zouden willen weten.
  • Geef de huidige medewerkers een plek, door filmpjes, testimonials, vragen, blogs of op welke manier dan ook. Daardoor krijgen geïnteresseerden een beeld van de sociale context.
  • Laat bij iedere vacature gegevens zien van mensen: namen, telefoonnummers, misschien zelfs foto’s. Dat kan mooi in een apart kadertje dat eventueel meescrollt met de tekst. Een ‘baan’ krijgt dan meteen een gezicht.
  • Laat informatie geven over de functie door iemand die ofwel de functie al uitoefent, ofwel een naaste collega is. Daardoor krijgt de informatie een hoge geloofwaardigheid.
  • Zorg ervoor dat degenen die genoemd worden ook daadwerkelijk aanwezig zijn en de juiste – en enthousiaste – antwoorden kunnen geven.

Netwerken en referrals

Maar je kunt ook verder gaan. Voor een aantal klanten ben ik momenteel bezig om te bekijken in hoeverre medewerkers in een combinatie van online en persoonlijke benaderingen kunnen worden betrokken bij het werven van nieuwe medewerkers. Ook hier is voor de genoemde tweesporenaanpak gekozen. Aangezien het in één geval – in de zorg – om een zeer specifieke doelgroep gaat, is er een trigger gezocht in de inhoud: een innovatieve werkomgeving en moderne technologie. Daarover kan online informatie gevonden worden. Maar op de website staan ook foto’s van medewerkers – en daar kan direct contact mee gelegd worden. Alle (spannende) informatie online – en de mogelijkheid voor een één-op-één-contact met een potentiële nieuwe collega.

24/7 én interactie, virtueel én fysiek. Twee sporen, met één eindstation.