Recruitmentsystemen: wie doen er allemaal mee?

Met de toenemende complexiteit van ‘het managen van arbeidsrelaties’ – het doorsnee personeelsbestand bestaat straks uit een beweeglijke mix van vast, tijdelijk en alles ertussenin – raken ook steeds meer medewerkers betrokken bij het proces van ‘personeelsvoorziening’. Dat vraagt – behalve om een goed overzicht – ook om geavanceerde manieren om dat overzicht te bewaren.

Moderne recruitmentsystemen spelen daar op in: het onderscheiden van verschillende typen arbeidsrelaties, geïntegreerde social media of het onderhouden van talent pools zijn min of meer standaard aanwezig. Maar het betekent ook dat er bij het gebruik en de aanschaf en van zo’n systeem meer mensen betrokken (moeten) zijn dan in het verleden. Om wie gaat het?

In grote lijnen gaat om acht verschillende typen medewerkers. Wie uiteindelijk – op al dan niet dagelijkse basis – bij het proces betrokken zijn, is afhankelijk van de manier waarop het proces is ingericht. Het nuvolgende overzicht maakt onderscheid tussen alle betrokkenen, bij de aanschaf en het gebruik.

Gebruik

Managers

Managers – lijnmanagers of hiring managers – zijn de eindbeslissers van het recruitmentproces. Zij beslissen – al dan niet op advies van recruiters of HR-adviseurs – welke kandidaten voor hen interessant (genoeg) zijn om een gesprek mee aan te gaan en/of aan te nemen.

Recruiters

Recruiters – of breder: de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het proces van vacatures vervullen – zorgen ervoor dat vacatures op de meest geschikte plaatsen worden uitgezet, dat de procedures ordelijk verlopen, de informatievoorziening in orde is en dat de juiste selectiebeslissing op het juiste moment genomen wordt.

HR-adviseurs

HR-adviseurs hebben als taak om de recruitmentactiviteiten optimaal te laten aansluiten bij de brede HR-strategie van de organisatie. Bijvoorbeeld door (personeels)planningen uit te voeren of goede faciliteiten te ontwikkelen.

Secretariaatsmedewerkers

Deze groep is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de informatie in het systeem. Op basis van signalen die zij krijgen, wijzigen zij gegevens in het systeem of verwerken output.

Communicatiemedewerkers

Communicatiemedewerkers houden zich bezig met de wijze waarop de organisatie zich in de buitenwereld presenteert. Dat kan consequenties hebben voor de vorm of inrichting van het systeem.

Medewerkers

Last but not least: de overige medewerkers. Meer en meer zijn zij betrokken bij recruitment door referralprogramma’s of hun activiteiten op sociale netwerken. Daarbij kunnen zij vanuit een recruitmentsysteem worden ondersteund of beloond.

Aanschaf

Maar voordat een recruitmentsysteem up & running is, moet het worden aangeschaft en geïmplementeerd. En daarbij zijn nog een aantal andere interne partijen betrokken.

Inkopers

De meeste systemen kosten geld: implementatie, licenties, onderhoud… Om een goede inkoopbeslissing te nemen, is de hulp van inkoopdeskundigen praktisch onontbeerlijk.

ICT-afdeling

Systemen komen tegenwoordig in vele vormen: lokale netwerkapplicaties, internet-applicaties (SaaS, cloud) of stand alone… Iedere vorm heeft consequenties voor de overige ICT van een organisatie. ICT-deskundigen kunnen die consequenties inschatten, evenals hun deel van het beheer.

Rollen

Nu zijn dit in de praktijk vaak door elkaar lopende functies; zeker bij kleine(re) organisaties – voor wie een dergelijk systeem overigens geen overkill hoeft te zijn – is dit overzicht dan ook te bezien als een onderscheid in rollen. Maar of het uiteindelijk gaat om één, drie of acht ‘echte’ personen of dat de rollen soms in één verenigd zijn: bij de aankoop en het gebruik van recruitmentsystemen houd je idealiter rekening met (de belangen van) al deze partijen.

2 gedachten over “Recruitmentsystemen: wie doen er allemaal mee?”

  1. Het zal wel de commerciele man in mij zijn maar waarom lees ik hier niet dat jij zelf een van de weinige echt onafhankelijke specialisten bent die zo’n enorm complex proces kan begeleiden?

Reacties zijn gesloten.