Arme generatie Y of: de achterkant van de gouden lepel

Het ‘werkvermogen’ van de leden van generatie Y is ‘niet optimaal’, heeft onderzoeksbureau SKB ontdekt. Dat heeft men achterhaald aan de hand van weer een HR-meetspeeltje, de Work Ability Index. Hierbij geeft een werknemer op basis van zelfrapportage een inschatting van zijn of haar werkvermogen. Dit vermogen “staat sterk in relatie tot de aard van iemands werk, maar ook tot zijn of haar normen en waarden, competenties en gezondheid”.

Voor generatie Y pakt dat dus niet goed uit.  Volgens de onderzoekers komt dat omdat zij zijn opgegroeid in een klimaat waarin ‘alles kon’ (ze worden daarom ook wel ‘grenzeloos’ genoemd). Een generatie van verwende nestjes met te veel keuzemogelijkheden, dus keuzestress. Met normen en waarden die zeggen dat alles kan en dus ook moet, en doordat ze zoveel druk ervaren zijn ze vatbaar voor een burnout. Nah. Ik weet ‘t niet.

Generatie Y hád het makkelijk. Veel positieve ontwikkelingen in hun leven – de val van de Berlijnse muur, de vrijlating van Nelson Mandela, een hunkerende arbeidsmarkt, optimisme alom – maar intussen bestaan ze voor het grootste deel uit halverwege-de-dertigers, met alle gedoe van dien. Want plotseling blijkt je baan een doodlopende weg te zijn als gevolg van de crisis en je kind te lijden aan één of andere lettercombinatie waardoor je van psycholoog naar pedagoog naar speciaal onderwijs wordt geslingerd. Je zou van minder overbelast raken. Geen wonder dat je zo’n vragenlijst dus een beetje negatief invult.

Prioriteiten

Nu ben ik niet van de zieligdoenerij. Als representant van generatie X – no future – heb ik geleerd dat dat geen enkele zin heeft. Ik heb óók geleerd dat het niet gaat werken als je je voor oplossingen tot anderen wendt, zoals de onderzoeker zegt: de werkgever moet zorgen voor “afwisseling, inspirerend leiderschap en feedback op het werk”. Eerlijk gezegd vind ik dat werkgevers al voor meer dan genoeg moeten zorgen. En is het in dit geval verstandiger om eens te kijken naar de resultaten van een ander onderzoek, dat onder alleenstaande werkende ouders. De copingstrategie van deze groep met alle drukte en eisen bestaat voor het overgrote deel uit… acceptatie. Immers, als je er in je eentje voorstaat leer je wel prioriteiten stellen.

Generatie Y heeft het écht druk. En ze hebben het écht moeilijk in het spitsuur van hun leven. Geef ze dus juist niet al te veel afwisseling of opbouwend bedoelde feedback; geef ze rust. Ze hebben tijd nodig om te leren met ‘minder’ genoegen te nemen. Ik beloof: generatie X zal in de tussentijd opletten of het werk nog een beetje gedaan wordt; nu de babyboomers massaal afscheid beginnen te nemen krijgen we daar ook eindelijk eens de gelegenheid toe.