Een handig lijstje

“Het creëren van medewerkersbetrokkenheid is geen project met een begin- en een einddatum, maar een continu proces”, trapt Frankwatching een al héél lang openstaande deur in. Oh oh. Wéér een marketeer die van alles buiten z’n eigen vakgebied aan het beweren is. Over betrokkenheid dus en daarbij is het volgens de auteur ‘van wezenlijk belang’ dat de rol van online ‘continu onder de aandacht is en blijft’. Niet verrassend – de schoorsteen van een ‘online strateeg’ moet natuurlijk wel blijven roken.

Mijn gezucht over dit soort grensoverschrijdende betweterigheid zal intussen wel bekend zijn. Het is dan ook met enigszins knarsende tanden dat ik zeg dat het artikel het voor elkaar krijgt om één zinnige bijdrage te leveren. Iets waar je als HR-medewerker óók iets aan kunt hebben.

Het artikel haalt onderzoek aan dat zou hebben uitgewezen dat organisaties die social networking tools inzetten de medewerkersbetrokkenheid met 18% per jaar zien stijgen. Bij organisaties die dat niet doen, is dat slechts een magere 1%. Dat lijkt me een typische kip-of-ei-kwestie. Raken mensen meer betrokken dóór die tools of werkt het andersom: dat betrokken medewerkers meer bereid zijn om dergelijke tools te gebruiken?

Crowdsourcing, wiki’s en gaming

En dan de zinnige bijdrage. Vergroting van betrokkenheid wordt in het artikel gedefinieerd aan de hand van vijf aspecten, opgenomen in een schema:

  • Emotionele betrokkenheid vergroten
  • Meer invloed geven
  • Medewerkers ontwikkelen
  • Relatievorming stimuleren
  • Communicatie onderling stimuleren

Bij elk aspect (‘Doel’) staat in het schema een overzicht van online mogelijkheden die daaraan kunnen bijdragen: van nieuwsbrieven via crowdsourcing en interne marktplaatsen tot wiki’s en online gaming. Er zitten goede ideeën tussen. In elk geval voor wie zich realiseert dat je het niet allemaal hoeft te doen en dat uiteindelijk de betrokkenheid van medewerkers maar op één manier vergroot kan worden: door te luisteren en rekening met hen te houden. Maar toch: een verdraaid handig lijstje.

En dat is dan een positief punt in een verhaal dat verder bol staat van de obligate constateringen en achterhaalde ideeën.