Hoe HR en management langs elkaar heen praten

“HR is nog steeds de boodschapper van de corporate strategie, in plaats van één van de aanstichters”, concludeert de infographic van vandaag. Geen meedenker, maar krullenjongen. Da’s een akelige constatering.

(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

In maar liefst 75% van de onderzochte bedrijven blijft HR totaal uit beeld als het gaat om het formuleren van de bedrijfsstrategie. Maar ruim de helft laat zich vervolgens voor het corporate karretje spannen als het gaat om het de organisatie inslingeren van beslissingen. Waar ze dus zelf niet bij betrokken waren. Niet echt fijn, lijkt me.

Deze resultaten zijn afkomstig uit een onderzoek door de CIPD, de Engelse tegenhanger van de NVP. En er blijkt nog meer uit, bijvoorbeeld op het vlak van ‘performance’:

  • de persoonlijke doelen van de medewerkers sluiten vaak niet aan op de organisatiedoelen;
  • beoordelingen hebben vaker niet dan wel een verband met de organisatie- of persoonlijke doelen;
  • beloningsinstrumenten zijn er vaak niet op ingericht om de toppresteerders te belonen.

Op de vraag “Heb je het gevoel dat de organisatie oog heeft voor buitengewone prestaties?” zegt bijna éénderde dat ze er nog nooit iets van hebben gemerkt en slechts 26% dat dat – grotendeels – het geval is. En belonen is dan nog relatief: als het wél gebeurt, is het over het algemeen niet veel anders dan een financieel extraatje. In de vorm van extra salaris, opties of winstdeling.

Wat kun je hier aan doen? De infographic noemt vijf factoren die bijdragen aan betere prestaties en beloning:

  • heldere doelen
  • mensen die het wat kan schelen waar de organisatie naar toe wil
  • managers die managen
  • eenvoudige processen in plaats van oeverloze formulieren
  • eerlijke beloningen

Of meer geld – in welke vorm dan ook – goede prestaties kan bevorderen, is twijfelachtig. De motivatie van mensen heeft daar doorgaans maar weinig verband mee en het werkt al helemaal niet langdurig. Daar helpen zaken als in gesprek blijven, vrijheid geven voor de eigen professionele inbreng en een goede leiderschapsstijl over het algemeen beter bij.