Hoe print het hoofd boven water houdt

“Er komt van alles bij, maar er gaat maar weinig af”, is een zin die je hier met enige regelmaat kunt lezen. Dat slaat dan meestal op de vraag of bepaalde media in staat zijn om andere uit de mix weg te drukken. Print is zo’n medium dat al jaren op de nominatie staat om uit te sterven, maar op de een of andere manier gebeurt het maar niet. Ook de infographic van deze zaterdag laat zien dat print absoluut niet dood is. En bovendien een bedrijfstak is om rekening mee te houden.

Waarom print nog springlevend is

(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Zo blijkt dat in Amerika elk jaar $640 miljard dollar omgaat in de printindustrie; ‘print’ in dat geval als alles wat op papier gedrukt wordt. Variërend van visitekaartjes tot tijdschriften. Dat is meer dan in de auto-, de muziek- of de game-industrie.

Brok bits en bytes

Print wordt ook – nog steeds? – goed gelezen. Op de een of andere manier lijkt iets dat je kunt vastpakken, iets stoffelijks, een grotere ‘waarde’ te hebben dan een brok bits en bytes die langsflitst op een beeldscherm. Dat is ook een belangrijke reden waarom ik mijn boek niet snel als e-book zal uitbrengen: zolang het een substantieel object is, verwacht ik meer aandacht voor de inhoud (en het voelt meer als een ‘geschenk’). Dat print goede aandacht oplevert, blijkt ook uit het feit dat sinds 2004 de respons op direct mail acties is gestegen met 14%; de respons op email marketing is met meer dan de helft gedaald. Voor elke $167 die adverteerders spenderen aan een direct mail, staat $2095 aan inkomsten; een ROI van 1300%.

Print kan een rol spelen bij het temporiseren van de informatiestroom, wat we in deze tijd van data overload wel kunnen gebruiken. En het is nog goed voor het milieu ook: wie een krant op papier leest, produceert 20% minder CO2 dan bij het online lezen. Het gebruiken van een computer vraagt bijna 2,5 keer zoveel energie als de productie van al het papier dat iemand in een jaar leest. De spam die verstuurd wordt, kost jaarlijks 33 miljard kilowattuur aan elektriciteit.

Print leeft nog.