Klopt mijn employer brand – intern?

Elke organisatie heeft een employer brand, wordt gezegd. Of je je dat nu bewust bent of niet, ook al is er niets vastgelegd, dan nog word je als organisatie waargenomen door potentiële en huidige medewerkers en door degenen die de organisatie hebben verlaten. Het employer brand moet daarom niet alleen zichtbaar zijn voor kandidaten tijdens de werving,  maar ook voor degenen die er elke dag naartoe gaan.

Intern employer brand

Maar het definiëren en communiceren van mooi klinkende woorden en zinnen is daarbij niet voldoende. Het zal gebaseerd moeten zijn op de werkelijkheid en deze werkelijkheid zit… Van binnen. Een employer brand is gebaseerd op de werkelijke ervaringen – van de mensen die het werk nu doen. Maar hoe kom je er nu achter of je je employer brand  intern verankerd hebt?

Dat is natuurlijk best een lastige. Maar er zijn een aantal criteria waaruit je zou kunnen afleiden dat het ook intern wel snor zit met de afstemming van wat je als werkgever wilt zijn en de werkelijkheid. Deze criteria hangen nauw samen met een aantal uitgangspunten voor ‘goed werkgeverschap’. Achtereenvolgens zijn dat: verankering, arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling en meten.

Verankering

De eerste vraag is: is het HR-beleid überhaupt organisatorisch verankerd, bijvoorbeeld door de strategische aanwezigheid van HR in de top van de organisatie? En is dat HR-beleid vastgelegd in een plan dat gekoppeld is aan een visie op werkgeverschap?

Arbeidsvoorwaarden

Nu zijn praatjes mooi, dus de volgende vraag is: vertaalt deze visie op werkgeverschap zich ook in de sfeer van de arbeidsvoorwaarden? Bijvoorbeeld in de mogelijkheid voor parttime werken, kinderopvang, het stimuleren ouderen, kortingen op producten? Hoe wordt de beloning ervaren door de werknemers? Is deze marktconform en wordt daar onderzoek naar gedaan? Wordt er gelegenheid gegeven voor het doen van zaken naast het werk, zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg?

Cultuur

Cultuur is een – zeker voor het employer brand – bepalend, maar lastig te vangen criterium. Het vormt echter de (emotionele) context voor het employer brand en ook hier geldtvooral: gaat een organisatie er bewust mee om? Is er een visie op cultuur en komt die overeen met wat de werknemers ervaren? Wordt er actief aan gewerkt? Zijn er begrippen of (kern)waarden aan gekoppeld? Kent de organisatie helden of voorbeelden? Wat is de leiderschapstijl binnen de organisatie? Hoe wordt deze ontwikkeld? Is deze stijl zakelijk of mensgericht? Is er ruimte voor eigen inbreng en professionaliteit?

Ontwikkeling

Aandacht voor ontwikkeling is een belangrijk aspect van een positief employer brand. Dat begint al bij het begin: is er een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers? Maar ook daarna: is er structureel aandacht voor loopbaanontwikkeling? Wat is het opleidingsbudget per medewerker? Vinden er functioneringsgesprekken plaats? Wordt daarbij ook de ontwikkeling van de medewerkers besproken?

Meten

Nu zijn dit tot op zekere hoogte normatieve uitspraken en the proof of the pudding is in the eating. Tevredenheid van medewerkers is een belangrijk criterium. Wordt dit structureel gemeten? Iets dergelijks geldt voor (ongewenst) vertrek: Wat was vorig jaar het uitstroompercentage? Worden er exitgesprekken gevoerd? Ook het ziekteverzuimpercentage is een aanwijzing: hoeveel verzuim is er? Hoeveel daarvan is kortdurend, hoeveel langdurend?

Onderscheidend verhaal

Er zijn ongetwijfeld nog meer criteria te bedenken (ze zijn welkom in de reacties). Maar als je over deze aspecten kunt zeggen dat je er aandacht aan besteedt, kun je jezelf met een gerust hart jezelf als aantrekkelijk werkgever presenteren. En als je er dan óók nog een onderscheidend verhaal over kunt vertellen en je weet een aantal valkuilen te vermijden, dan is er eigenlijk niet veel dat je er verder nog aan kunt doen. Dan staat de basis als een huis.

3 gedachten over “Klopt mijn employer brand – intern?”

    1. Dat is absoluut, helemaal waar. Maar het sollicitatieproces werkt vooral naar buiten; dit verhaal gaat m.n. over of het aan de binnenkant ook nog een beetje klopt. 😉

Reacties zijn gesloten.