middelbaar opgeleid

MBO’ers zijn het haasje

Recruitment Matters gaf afgelopen weekend een redelijk dramatisch beeld van de ontwikkeling van de werkloosheid naar opleidingsniveau, waaruit bleek dat laagopgeleiden meer dan gemiddeld de klos zijn, maar dat vooral de werkloosheid in de categorie middelbaar opgeleid de laatste tijd een griezelige toename vertoont.

middelbaar opgeleid

Helemaal nieuw is dat niet: deze zomer verscheen een rapport over de afname van het aantal HR-medewerkers voor uitvoerende taken. Deels was de wens de vader van de gedachte, maar uit dat onderzoek bleek dat er meer vraag ontstaat naar ‘denkers’ en minder naar ‘doeners’. Doeners, dat zijn in grote mate mensen met een MBO-achtergrond. En wat voor HR geldt, geldt grosso modo ook voor andere vakgebieden.

Tussen de categorie ‘hoog opgeleid voor innovatief, creatief, vernieuwend of abstract werk’ (zoals het uitdenken van nieuwe producten) en ‘laag opgeleid voor eenvoudige, niet-routinematige werkzaamheden’ (zoals het ophalen van vuilnis) verdwijnen steeds meer banen. Deels gebeurt dat omdat het wordt uitbesteed naar andere landen en dat treft vooral de Nederlandse werknemers en daar zouden we in principe iets aan kunnen doen. Maar voor een ander deel komt het omdat het werk wordt overgenomen door de technologie en dat is een onvermijdelijke ontwikkeling.

Omgekeerde beeld

Het is alleen zo zuur dat het de kern van de Nederlandse arbeidsmarkt treft en daarmee ook de kern van de samenleving. Deze kern maakt een groot deel van de arbeidsmarkt uit en – daardoor – ook een groot deel van de economie. Het is lastig om in te schatten wat de consequenties zullen zijn. Van minder economische groei door lagere consumptie tot aan het wegvallen van het fundament van de samenleving aan toe. Moeten we dan maar nóg meer mensen ‘hoger’ gaan opleiden? Nog meer HBO’ers en WO’ers? Los van de risico’s voor kwaliteit, is het dan een kwestie van tijd voordat de grafiek het omgekeerde beeld laat zien.