Millennials – generation forever

Je wordt er mee doodgegooid: millennials. De generatie die is geboren – ruwweg, want over de exacte jaartallen zijn de geleerden het niet helemaal eens – tussen 1985 en 2000. Er wordt een ongelooflijke hoeveelheid onderzoek naar deze jongens en meisjes gedaan. Eén van de laatste contribuanten in de lange rij is Universum, dat pretendeert een global onderzoek te hebben gedaan en dat meteen van de gelegenheid gebruik maakt om het bestaande beeld van deze generatie (hieronder in een word cloud samengevat) onderuit te halen.

millennials

Niet zo’n gek idee, aangezien iedereen in dit opzicht vooral elkaar napraat en een tegendraads geluid ook wel eens verfrissend klinkt. Een paar van de ‘rechtgezette’ stereotypen? Millennials:

  • zijn positief over de toekomst (niks ‘no future’)
  • zijn zelfstandig  (dus geen watjes)
  • hebben ambitie (en niet alleen met zichzelf in het moment bezig)
  • vinden het belangrijk om ervaringen op te doen (het zijn geen luie donders)
  • lijken totaal niet op elkaar (ze zijn geen eenheidsworst)

En in het verlengde van deze laatste zou ik er nog één aan toe willen voegen. Millennials bestaan eigenlijk helemaal niet.

Nou ja, ze bestaan natuurlijk wel, al was het alleen maar omdat ik er twee in mijn huishouden heb rondlopen die vaker dan hen lief is fungeren als mini-focusgroep. Ze zijn echter niet zozeer uniek, als wel wegbereiders. En dat niet alleen voor degenen die ná hen komen, maar dit keer ook voor hun voorgangers.

Herrie

Zoals elke generatie opgroeit met een ‘natuurlijke’ technologie en een ‘natuurlijke’ cultuur, doen zij dat ook. Het internet is voor hen volstrekt vanzelfsprekend, altijd aanwezig, valt niet op, een beetje zoals het water voor een vis. Het is hun habitat. Vond mijn opa computers echter onbegrijpelijke dingen en moest hij niets hebben van de ‘herrie’ zoals hij mijn muzieksmaak noemde (wat zoiets extreem braafs als The Alan Parsons Project kon zijn), in dit geval lijkt er sprake te zijn van een generatie-overschrijdende acceptatie naar boven.

Kansen

Je kunt technologie veel verwijten en dat doe ik dan ook regelmatig. Maar ik kan de nieuwste soorten ook erg waarderen en dan vooral de mogelijkheden om onafhankelijk van tijd en plaats en in theorie wereldwijd te communiceren en te werken, met andere woorden: in grotere vrijheid dan we ooit gewend waren. Dit soort dingen wordt niet alleen door deze generatie, maar ook door mij omarmd. En in een aantal gevallen ook nog door de generatie voor mij. Het heeft ons veranderd. Vrijheid, autonomie, ambitie en nieuwsgierigheid zijn niet alleen wensen of kenmerken van ‘Millennials’, maar van velen die uiteindelijk vooral aan zichzelf trouw willen zijn. Het is niet alleen de werkloosheid die veel generatie-X’ers tot zzp’er heeft gemaakt; het zijn ook de kansen en instrumenten die ze daar nu voor krijgen.

De levenshouding van één generatie als uitdijend cultuurgoed. En voor zover ik kan beoordelen (N=2), vinden ze dat niet eens erg.