Categoriearchief: Ploegen plus

Samenvattingen van en toevoegingen aan “Ploegen, zaaien en binnenhalen, een praktische gids voor arbeidsmarktcommunicatie en personeelswerving”.

Ploegen plus revisited – Doelgroepen en doelgroepinformatie

Een arbeidsmarktstrategie rust op verschillende pijlers. Naast een beschrijving van je doelstellingen, fasering en organisatie vormen doelgroepen, doelgroepinformatie en het effectief en juist aanwenden daarvan een belangrijk onderdeel van je strategie. Het gaat om het verband tussen doelgroepen, middelen en media, en manieren om je doelgroepen te segmenteren en informatie te benutten. Dat is des te belangrijker omdat – o.a. door de opkomst van de online sociale media – doelgroepen op steeds meer verschillende plaatsen te vinden zijn en de verwachtingen rond communicatie en het toespitsen van informatie op persoonlijke behoeften steeds groter zijn geworden. In de volgende drie artikelen vind je daarover meer informatie.

Ik kan het belang van dit onderdeel van je arbeidsmarktstrategie niet genoeg benadrukken. Besteed er voldoende aandacht aan! De hierboven gegeven informatie is ook te downloaden als whitepaper.

Ploegen plus revisited – De aanpak van een arbeidsmarktstrategie

De start van iedere arbeidsmarktstrategie is: nadenken over wat je wilt bereiken, waarom, wanneer en op welke manier. En je zult je moeten afvragen of je dat alleen af kunt, of dat je er hulp bij wilt inschakelen. Dat zijn nog niet zulke makkelijke  beslissingen, maar het is – zeker als je de komende jaren, als de arbeidsmarkt lastiger gaat worden – noodzaak dat je erover nadenkt. In de volgende vijf artikelen vind je informatie, tips en ideeën over zo’n aanpak. Deze onderdelen vormen de basis voor iedere strategie – of die nu bedoeld is om één, tien, honderd of duizend medewerkers te vinden!

Als je aan deze onderwerpen voldoende aandacht besteedt, zit de basis in elk geval goed. Je kunt deze informatie ook downloaden in de vorm van whitepapers.

Ploegen plus – ‘Behavorial targeting’

In de reeks Ploegen Plus vandaag aandacht voor een onderwerp dat – terecht of onterecht – niet altijd een goede naam heeft, maar dat bij zorgvuldig gebruik goede resultaten kan opleveren: behavorial targeting.

Het rare is: het lijkt alsof deze term pas onlangs in recruitment is opgedoken, maar behavorial targeting bestaat al heel lang. Je zou het een technologisch ondersteunde vorm van doelgroepgericht werven kunnen noemen. Wat is het dan?

Lees verder Ploegen plus – ‘Behavorial targeting’

Ploegen plus – een briefing maken

Briefings zijn nogal eens het ondergeschoven kindje van de samenwerking tussen klanten en bureaus. Niet zo gek misschien: waar de start van een relatie met een leverancier weliswaar veel aandacht vraagt, maar ook vaak spannend en nieuw is, is het proces van scherp omschrijven wat je wilt en waarom – en dat soms weken-, maanden- of jarenlang – eerder een sleur… Toch is de briefing de enige goede basis voor een goede samenwerking en de enige weg naar een succesvol resultaat.

De briefing heeft drie belangrijke functies: informeren van de leverancier(s), in de goede richting leiden van de oplossing, in de vorm van een dienst of product en – last but not least – het inspireren van de leverancier tot een goede, eventueel creatieve prestatie. Een briefing is dus niet een document dat alles dichttimmert, maar dat van twee kanten garandeert dat er een goed resultaat komt.

Lees verder Ploegen plus – een briefing maken

Ploegen plus – een plan

In de reeks Ploegen plus heb ik een aantal onderwerpen behandeld die te maken hebben met de ontwikkeling en uitvoering van een arbeidsmarktstrategie (je kunt alles terugvinden in de categorie Ploegen plus). Ook kun je whitepapers downloaden over deze onderwerpen.

Wie goed gelezen heeft, weet dat ik altijd nogal hamer op een belangrijke factor bij een succesvolle benadering van de arbeidsmarkt; of het nu in de vorm is van een grote, langlopende imagocampagne of voor het werven van enkele medewerkers per jaar. Namelijk: of je er van te voren over hebt nagedacht. Even belangrijk is het dat je dit nadenken vastlegt in een plan, een arbeidsmarktcommunicatieplan, wervingsplan of hoe je het ook maar noemt. In zo’n plan neem je informatie op over:
  • draagvlak
  • wervingsbehoefte
  • doelstellingen
  • doelgroepen
  • de basis van je campagne
  • middelen
  • media
  • de backoffice
  • samenwerking
  • onderzoek en evaluatie

Het zelf opzetten van zo’n plan is een lastige en tijdrovende klus. Toch zul je het moeten doen, als je tenminste niet met een aanpak wilt eindigen die als los zand aan elkaar hangt of om te voorkomen dat je eigenlijk geen idee hebt op welke basis en op welke manier je een eventuele externe partner moet briefen.

Daarom, voor wie daar behoefte aan heeft, de mogelijkheid om – naast de whitepapers over het proces – ook een opzet van een dergelijk plan te downloaden. Als je deze opzet volgt, weet je in elk geval dat je niet veel zult overslaan en dat je een goede basis legt onder je benadering van de arbeidsmarkt.

Ploegen plus – Het mediaplan

De keuze voor een bepaald medium wordt onder andere bepaald door het doel dat je ermee wilt bereiken. Gaat het er vooral om om jezelf te profileren – employer branding – of wil je een vacature ‘verkopen’? Verder is het belangrijk om je af te vragen hoeveel geld je uit wilt of kunt geven; tv-commercials zijn leuk, maar kosten een vracht geld. Niet iedere organisatie heeft dat zomaar ter beschikking. Maar daarnaast gaat het natuurlijk ook om de vraag: wat leest/surft/luistert/bekijkt mijn doelgroep? Op wat voor manier gaan ze met informatie om?

Als het gaat om employer branding, is het goed om je te realiseren dat het beeld dat mensen – je potentiële doelgroep – van je hebben, niet alleen wordt bepaald door wat je zelf aan eventuele boodschappen de wereld in stuurt. Allerlei bronnen – kranten, websites, noem maar op – kunnen informatie over je organisatie bevatten; of het nu gaat om telecomproviders die met storingen te maken hebben, bedrijven die een succesvol nieuw product weten te lanceren of overheden die het nieuws halen omdat er iets niet goed is gegaan… Het draagt allemaal bij aan het beeld dat van je organisatie bestaat. Je kunt daar door gerichte actie wel typische werkgeversaspecten aan toevoegen, maar het is belangrijk dat je daarin open, eerlijk en tot op zekere hoogte controleerbaar bent. En het is ook geen incidentele actie; aan je employer brand werk je feitelijk altijd. En de kanalen die je daarvoor inzet, kunnen tegenwoordig letterlijk van alles zijn. In een vorige bijdrage heb je daar meer over kunnen lezen.

Als het gaat om je vacatures kenbaar te maken, dan zijn er nog altijd een paar duidelijke en veelgebruikte kanalen aan te wijzen die je kunt gebruiken.

Lees verder Ploegen plus – Het mediaplan

Ploegen plus – Media en hoe de weg vinden

De hoeveelheid media is de laatste jaren enorm gegroeid: grote hoeveelheid bladen en tijdschriften, radio, televisie, bioscoop, reclame op alle mogelijke plaatsen binnen- en buitenshuis, internet… Dagelijks storten zij een grote hoeveelheid informatie over ons uit. En een relevante vraag die daardoor wordt opgeroepen is: neemt iedereen al die informatie nog wel tot zich? Het antwoord daarop is simpel: nee. Hoefde je vroeger maar uit een beperkt aantal media te kiezen en je boodschap uit te sturen in de wetenschap dat hij je doelgroep wel zou bereiken, in de huidige mediawereld gaat het vooral om aandacht trekken, weten waar mensen zich bevinden. Mensen kiezen zelf veel meer wat ze wel en niet willen weten en voor je personeelswerving betekent dat dat je mediamix (het geheel aan middelen dat je voor je werving inzet) complexer wordt.

Er is dus alle reden om over de inzet van je media goed na te denken. Want je boodschap kan nog zo goed zijn, als je hem niet onder de aandacht van je doelgroep weet te brengen, is je communicatie mislukt. Maar waar hebben we het tegenwoordig eigenlijk over?

Lees verder Ploegen plus – Media en hoe de weg vinden

Ploegen plus – Online middelen

In de middelenmix van tegenwoordig mogen online middelen niet ontbreken. Dat begint al met een eigen wervings- of recruitmentsite die een centrale rol speelt in je communicatie. Op verschillende manieren kun je mensen naar je website toe ‘lokken’; met offline middelen (advertentie, billboard, tv) óf met online middelen. Het is helemaal mooi als je site dan ook nog mogelijkheden heeft voor interactiviteit; denk aan mail- of chatmogelijkheden, agents en contactinformatie. Welke  middelen kun je online inzetten?

Zoekmachines

Zoekmachines (Google, Yahoo, Live Search, Bing, Altavista) zijn voor praktisch iedereen het startpunt voor praktisch alle activiteiten op internet. Dus ook voor het zoeken naar een baan of het oriënteren op een werkgever. Het is daarom van belang dat de site met informatie over je organisatie of je vacatures goed vindbaar is voor deze zoekmachines en dan vooral voor Google, die nu eenmaal de meest gebruikte zoekmachine is. De vindbaarheid van een site wordt vergroot door techniek (de manier waarop de site geprogrammeerd is), aantal links ernaartoe (vanaf andere sites) en relevante termen op de site zelf. Je site is dan ‘geoptimaliseerd’ voor zoekmachines: SEO ofwel Search Engine Optimization. Als dat allemaal in orde is en je hebt ook nog even geduld gehad, heb je een gerede kans dat je site bij zoekopdrachten getoond wordt  op de felbegeerde eerste pagina met zoekresultaten. Maar het kan ook op een andere manier.

Lees verder Ploegen plus – Online middelen

Ploegen plus – Middelen, middelen, middelen

Als het gaat om het inzetten van middelen bij arbeidsmarktcommunicatie, laten we dan beginnen met de vaststelling dat een middel een middel is en geen doel. Klinkt logisch, maar de – soms, vaak ongefundeerde – uitspraak “We moeten…” (online, een viral, in de krant, op een sociaal netwerk, vul zelf maar aan) zal voor velen niet onbekend zijn… Een middel inzetten zonder goed te weten waarom en wat je ermee wilt, zet geen zoden aan de dijk. Voor je ‘t weet zit je met een niet werkende hype of – nog erger – met een onwerkbare middelenmix opgescheept.

Als we kijken naar doelen, kijken we in dit geval naar functionaliteiten van een arbeidsmarktcampagne. In grote lijnen kun je er drie onderscheiden.

Lees verder Ploegen plus – Middelen, middelen, middelen

Ploegen plus – Gebruiken van doelgroepinformatie

In de vorige bijdrage kon je lezen dat het tegenwoordig lastiger is dan vroeger om doelgroepen te definiëren en daar een benadering voor te ontwikkelen. Omdat doelgroepen tegenwoordig veelvormiger zijn, flexibeler, beweeglijker en op veel meer plaatsen te vinden, zul je je goed in hen moeten verdiepen en informatie over hen verzamelen voordat je zinnige beslissingen neemt over je campagne of je strategie.

Stap 1 is: bepalen wie je zoekt. Waar zitten je vacatures? Hoeveel zijn het er? Wat voor soort achtergrond vraag je (vooral)? Wat voor competenties, ervaring? Feitelijk is dit een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van je wervingsvraag. Probeer jezelf voor de geest te halen wat dit voor mensen zijn. Stap 2 is het verzamelen van informatie over de vraag: wat vinden de door mij gezochte doelgroepen belangrijk in een baan of werkgever? Alleen met de juiste, triggerende informatie ben je namelijk in staat om op te vallen in de zee van boodschappen die ons dagelijks omspoelt.

Lees verder Ploegen plus – Gebruiken van doelgroepinformatie

Ploegen plus – Doelgroepen

Doelgroepen vormen één van de pijlers waarop een arbeidsmarktstrategie rust.

Maar…

Er bestaan geen doelgroepen meer, zegt een populaire marketingwijsheid. En dat klopt als je zegt: er bestaan geen klassieke doelgroepen meer. De tijd dat gedrag veilig voorspeld kon worden op basis van inkomen, sociale klasse of geslacht ligt wel achter ons. Wat voor consequenties heeft dat voor arbeidsmarktcommunicatie en personeelswerving? Hoe kun je ervoor zorgen dat je – in de schijnbaar onoverzichtelijke ‘massa’ – degenen bereikt die je wilt bereiken?

Lees verder Ploegen plus – Doelgroepen

Ploegen plus – Doelgroepen, middelen en media

In de reeks Ploegen plus gaat het over het maken van een arbeidsmarktstrategie en het organiseren en inrichten van arbeidsmarktcommunicatie, zoals beschreven in het boek Ploegen, zaaien en binnenhalen; een praktische gids voor arbeidsmarktcommunicatie en personeelswerving. Dit boek is in 2009 verschenen en meer informatie erover kun je hier vinden.

De eerste zeven delen gingen vooral over het proces: hoe pak je een benadering van de arbeidsmarkt nou aan? Welke omstandigheden spelen een rol? Hoe kom je aan informatie? Hoe kom je tot een positionering en propositie? Met wie kun of moet je samenwerken en op welke manier? Hoe richt je je backoffice in? Kortom, het wat. Een samenvatting van de verschenen bijdragen is als whitepaper te downloaden.

Lees verder Ploegen plus – Doelgroepen, middelen en media

Ploegen plus – Organisatie

De komende tijd besteed ik onder de noemer ‘Ploegen plus’ aandacht aan een aantal onderwerpen uit Ploegen, zaaien en binnenhalen; een praktische gids voor arbeidsmarktcommunicatie en personeelswerving. Vandaag deel 7: Organisatie.

De beste campagne sneuvelt als er onvoldoende aandacht is voor de organisatorische afhandeling van de activiteiten: de backoffice. Je kunt een geweldige communicatiecampagne optuigen en veel respons genereren als je een beetje je best doet; maar op welke wijze zorg je ervoor dat je communicatie aan de voorkant naadloos aansluit op de processen aan de achterkant? De organisatie  van deze activiteiten zul je als organisatie zélf moeten regelen. Want uiteindelijk moeten al je inspanningen daadwerkelijk leiden tot de instroom van nieuwe medewerkers in je organisatie, medewerkers die bij voorkeur niet al binnen een jaar weer vertrokken zijn. Daarom zijn je processen kritische succesfactor nummer één.

Lees verder Ploegen plus – Organisatie