Tagarchief: organisatie

Van theorie naar praktijk – Een recruitmentsysteem en een gastauteur

Het zal niemand ontgaan zijn dat één van mijn, eh, stokpaarden de organisatie van je personeelswerving is. Organisatie wil zeggen: je kennis, proces, capaciteit en ICT op orde hebben. Over de kennis, het proces en de capaciteit heb ik jullie wel voldoende gemeld in de serie Ploegen plus. De ondersteuning door middel van een systeem is wat achtergebleven, maar daar komt nu verandering in. In de nieuwe rubriek Van theorie naar praktijk komen een aantal cases aan de orde, soms als eenmalig artikel, soms als een soort feuilleton.

Eén van de cases is de ontwikkeling van een recruitmentsysteem. En er is vanaf vandaag een gastauteur: Stefan van Aken, webdeveloper bij de gemeente Den Haag.

Samen zullen we jullie op de hoogte houden van de vorderingen bij de ontwikkeling van Connect 2, de opvolger van Den Haag Connect. Maar eerst een introductie.

Lees verder Van theorie naar praktijk – Een recruitmentsysteem en een gastauteur

Vacaturestops – WTF?!

In een bijdrage op arbeidsmarktblogo.nl wordt geconstateerd dat het aantal vacatures bij publieke instellingen in 2009 is gedaald. Daaraan gekoppeld wordt de vraag gesteld of de komende bezuinigingen bij de overheid zullen gaan leiden tot minder aandacht voor arbeidsmarktcommunicatie en employer branding.

Zucht. Het blijft blijkbaar een interessante kwestie.

Lees verder Vacaturestops – WTF?!

Gaat er iets veranderen of niet?!

In een uiterst leesbare en zeer aan te bevelen bijdrage aan het vak constateert de Intelligence Group een aantal trends en veranderingen op de arbeidsmarkt voor 2010 en de gevolgen voor het vakgebied. Ook de beide vakorganisaties Recruiters United en de Sectie Strategisch Recruitment van de NVP besteedden in november 2009 gezamenlijk aandacht aan dit onderwerp. Of er straks sprake zal zijn van een ‘fundamentele herijking’ weet ik niet; maar dat we met elkaar nog niet voor 100% zijn toegerust voor de veranderingen en de toekomst, staat ook voor mij buiten kijf.

In de IG-visie worden twaalf ontwikkelingen beschreven. Eén daarvan trok (vooral) mijn aandacht: onprofessionaliteit van recruitment. “Recruitmentafdelingen zijn er zeker, maar een professionele en moderne invulling daarvan is bij maximaal honderd Nederlandse werkgevers te ontdekken”. En: “Onderwerpen als e-recruitment, alumnibeleid en talentpools zullen veelvuldig de revue passeren, maar bij slechts een klein gedeelte van de Nederlandse werkgevers succesvol worden geïmplementeerd”.

Lees verder Gaat er iets veranderen of niet?!

Ploegen plus – Organisatie

De komende tijd besteed ik onder de noemer ‘Ploegen plus’ aandacht aan een aantal onderwerpen uit Ploegen, zaaien en binnenhalen; een praktische gids voor arbeidsmarktcommunicatie en personeelswerving. Vandaag deel 7: Organisatie.

De beste campagne sneuvelt als er onvoldoende aandacht is voor de organisatorische afhandeling van de activiteiten: de backoffice. Je kunt een geweldige communicatiecampagne optuigen en veel respons genereren als je een beetje je best doet; maar op welke wijze zorg je ervoor dat je communicatie aan de voorkant naadloos aansluit op de processen aan de achterkant? De organisatie  van deze activiteiten zul je als organisatie zélf moeten regelen. Want uiteindelijk moeten al je inspanningen daadwerkelijk leiden tot de instroom van nieuwe medewerkers in je organisatie, medewerkers die bij voorkeur niet al binnen een jaar weer vertrokken zijn. Daarom zijn je processen kritische succesfactor nummer één.

Lees verder Ploegen plus – Organisatie

Ploegen plus – Interne samenwerking

De komende tijd besteed ik onder de noemer ‘Ploegen plus’ aandacht aan een aantal onderwerpen uit Ploegen, zaaien en binnenhalen; een praktische gids voor arbeidsmarktcommunicatie en personeelswerving. Vandaag deel 6: interne samenwerking.

Het is iedere keer weer een vraag of arbeidsmarktcommunicatie nou bij “P&O” hoort of bij “Communicatie”. Waar P&O vaak wat meer op de processen gericht is en Communicatie meer op de vraag hoe een en ander er in de buitenwereld uitziet, kunnen ze eigenlijk niet zonder elkaar. Dat kan ervoor pleiten om er dan maar een heel eigen vakgebied van te maken en voor iets dergelijks gaan dan ook wel stemmen op. Maar wellicht is er in dat verband nog onvoldoende sprake van een stevige basis in onderzoek en professionalisering van dat vakgebied ‘arbeidsmarktcommunicatie’ of ‘arbeidsmarketing’ of welk etiket je hier maar op wilt plakken. Leuk! Er blijft dus nog veel te ontdekken.

Lees verder Ploegen plus – Interne samenwerking

Ploegen plus – Kiezen van een partner

De komende tijd besteed ik onder de noemer ‘Ploegen plus’ aandacht aan een aantal onderwerpen uit Ploegen, zaaien en binnenhalen; een praktische gids voor arbeidsmarktcommunicatie en personeelswerving. Vandaag deel 5: hoe kies ik een externe partner?

Het kiezen van een bureau dat goed bij je past, is geen sinecure. Ten eerste moet je je afvragen wat je precies nodig hebt. Ten tweede moet je ontdekken welk bureau daar – qua aanpak en budget – goed bij past. Je kunt je hierop  oriënteren via internet of – misschien beter nog – je eigen netwerk raadplegen. Er zijn namelijk veel verschillende dienstverleners die zich op de een of andere manier bezighouden met arbeidsmarktcommunicatie en personeelswerving en die je kunt inzetten voor je activiteiten.

Lees verder Ploegen plus – Kiezen van een partner

Ploegen plus – Externe hulp, ja of nee

De komende tijd besteed ik onder de noemer ‘Ploegen plus’ aandacht aan een aantal onderwerpen uit Ploegen, zaaien en binnenhalen; een praktische gids voor arbeidsmarktcommunicatie en personeelswerving. Vandaag deel 4: externe hulp inschakelen ja of nee?

Een arbeidsmarktcampagne opzetten en managen kan best een ingewikkelde klus zijn. Misschien vraag je je af of je dit allemaal zelf moet doen, of je met anderen moet samenwerken en met wie dan, of je sommige dingen maar beter kunt uitbesteden en zo ja, wát je dan zou moeten uitbesteden en aan wie. Dit is geen gemakkelijk besluit.

Lees verder Ploegen plus – Externe hulp, ja of nee

Ploegen plus – intermezzo

De komende tijd besteed ik onder de noemer ‘Ploegen plus’ aandacht aan een aantal onderwerpen uit Ploegen, zaaien en binnenhalen; een praktische gids voor arbeidsmarktcommunicatie en personeelswerving. Vandaag een intermezzo: de arbeidsmarkt vanaf 2010 en wat te doen?

Nodeloos te zeggen dat we op dit moment kampen met een kredietcrisis en een economische recessie. Dat heeft al geleid tot veel ontslagen en er zullen er nog wel meer volgen. Hoewel de recessie zelf ten einde begint te lopen, zal de werkloosheid namelijk nog even doorstijgen. Zo werkt het nou eenmaal.

Voor recruiters is het een rare tijd. De recessie heeft als gevolg dat ze te  maken krijgen met vacaturestops en budgetverlagingen. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met meer aanbod (ik ken het verhaal van één vacature, waar 800 reacties op binnenkwamen) en hebben daardoor (soms véél) meer werk aan recruiting. En dan wordt er ook nog steeds gesproken over aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.

Dat er minder concurrentie is, dat daardoor employment brands verzwakken en dat er over de hele lijn vaak sprake is van een hogere kwaliteit van sollicitanten lijkt het werk van de recruiter gemakkelijker te  maken. Maar dat is korte termijn. Hoe zal het gaan op de lange termijn? Komt die krapte nou terug of niet? Of is-ie eigenlijk nooit weggeweest? Moet je als organisatie nu wel of niet investeren in je arbeidsmarktcommunicatie?

Lees verder Ploegen plus – intermezzo

Ploegen plus – Onderdelen van een aanpak

De komende tijd besteed ik onder de noemer ‘Ploegen plus’ aandacht aan een aantal onderwerpen uit Ploegen, zaaien en binnenhalen; een praktische gids voor arbeidsmarktcommunicatie en personeelswerving. Hier is deel 3: onderdelen van een arbeidsmarktcommunicatie-aanpak.

Wat is er nodig voor een effectieve communicatie met de arbeidsmarkt? Daarin kun je verschillende stappen te onderscheiden:

  • wervingsbehoefte vaststellen;
  • doelgroepen vaststellen en beschrijven;
  • positie op de arbeidsmarkt vaststellen;
  • positionering, propositie (en eventueel pay off) vaststellen;
  • creatieve vertaling maken.

Uiteindelijk giet je dit geheel in een strategie waarbij je keuzes maakt voor de ontwikkeling en inzet van middelen en media. Hoe ingewikkeld, uitgebreid of duur zoiets wordt, is afhankelijk van de omvang en aard van je wervingsvraag, je interne capaciteit en het beschikbare budget.

Lees verder Ploegen plus – Onderdelen van een aanpak

Ploegen plus – Een planmatige aanpak

De komende tijd besteed ik onder de noemer ‘Ploegen plus’ aandacht aan een aantal onderwerpen uit Ploegen, zaaien en binnenhalen; een praktische gids voor arbeidsmarktcommunicatie en personeelswerving. Vandaag deel 2: een planmatige aanpak.

Omdat we om de een of andere reden het vak arbeidsmarktcommunicatie de laatste jaren nogal ingewikkeld hebben gemaakt, is de eerste stap van je plan: nadenken wat je moet en wilt bereiken en welke middelen daarbij passend zijn. Heb je drie vacatures per jaar? Tuig dan geen uitgebreide, dure, massamediale campagne op, maar investeer in een netwerk of ga naar het uitzendbureau. Werf je vooral onder een specifieke doelgroep? Richt daar dan je energie op en niet op doelgroepen die je niet of nauwelijks nodig hebt. Zit je toevallig in een branche die wat minder goed bekend staat? Begin geen imagocampagne, ga met de branchevereniging praten en ontwikkel effectieve wervingsstrategieën. Weet je al dat je iemand zoekt in een vakgebied waarvan er maar een handvol in Nederland rondlopen? Als dat zo is, ken je ze. Of ken je iemand die ze kent. Pak in dat geval de telefoon en bel ze gewoon op. Met andere woorden: zorg dat de oplossing voor je (wervings)probleem proportioneel is. En hou rekening met twee belangrijke voorwaarden: draagvlak en adviesvaardigheid.

Lees verder Ploegen plus – Een planmatige aanpak

Ploegen plus – Introductie

In juni 2009 verscheen Ploegen, zaaien en binnenhalen, een praktische gids voor arbeidsmarktcommunicatie en personeelswerving, uitgegeven door Wervingsvisie.nl. Hoewel een half jaar in recruitmentland zo ongeveer gelijkstaat aan ‘in de vorige eeuw’, staan er toch wel een aantal behartenswaardige en min of meer tijdloze dingen in. Maar ja, er staan ook dingen in die er nu misschien wel uit zouden kunnen, er staan dingen niet in die er misschien wel in hadden moeten staan, er staan dingen in die anders of beter kunnen… Kortom, een boek over dit onderwerp is nooit echt af.

De komende tijd wil ik onder de noemer ‘Ploegen plus’ aandacht besteden aan zowel de behartenswaardige en tijdloze zaken als aan een aantal zaken die naar mijn mening aanpassing behoeven (ook altijd handig voor een tweede druk…). Hier is deel 1, de introductie.

Lees verder Ploegen plus – Introductie

Gastcollege

Op 8 december mag ik een gastcollege geven aan de Hogeschool van Amsterdam. Onderwerp: arbeidsmarktcampagnes en de rol van HRM. Sluit mooi aan bij de vraag of arbeidsmarktcommunicatie nu eigendom is van HRM, communicatie, marketing of nog iemand anders. Het is zo’n discussie die a. al tijden gevoerd wordt en b. zinloos is. Want zelf denk ik dat arbeidsmarktcommunicatie vooral uitgevoerd moet worden door degenen die er verstand van hebben.

Neemt niet weg dat HRM, in de strijd om ‘strategisch business partner’ te worden, er verstand van zou moeten hebben. Dus krijgen deze eerstejaars het van mij voor hun kiezen.